თარგმნა — ნოტარიული დამოწმება

+995595057549

translate.595057549@gmail.com

ჩვენთან შეგიძლიათ თარგმნოთ:

  • პასპორტი, ატესტატი, სერტიფიკატი, დიპლომი
  • ცნობა, განცხადება, ამონაწერი რეესტრიდან,
  • პირადობის, დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების მოწმობები
  • თანხმობა, მინდობილობა, ხელშეკრულება

ტერმინოლოგია

  • სამედიცინო, ბიოლოგიური
  • ტექნიკური, ფიზიკური
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  • იურიდიული
  • საიტების თარგმნა და სხვა…

About the author